Sluitingswedstrijd 18 december ’22

Het was lang geleden maar vandaag was het nog zo eens… het vroor stenen uit de grond! -11°C ‘s morgens, dat waren we niet meer gewoon.

In het donker vertrokken we naar de speurweide. Het was een prachtig winters landschap. Het grasveld was wit bevroren. Een idyllisch zicht bij een opkomende zon. Dit zou makkelijk kunnen worden voor onze deelnemende honden. Dachten sommigen…

Peter Vrancken met Shadow van de Kaiserquelle mocht de spits afbijten. Met een mooie 85 punten slaagden ze in hun opdracht. Vervolgens kwam Marcel Heylen, Cellie, aan de beurt. Een zeer gedreven Rammstein van de Ossies verscheen aan het speurplaatje. Je kon de spanning bij Cellie aanvoelen. Nochtans deden beide perfect wat ze moesten doen: heel knap speurwerk leveren. Het duo behaalde 93 punten en een ZG.

Vervolgens kwamen de meer ervaren honden aan de beurt. Mika de hond van Guido was na de eerste hoek even het noorden kwijt en begon zowaar aan een dwaalspoor. Vreemd want dat zijn we van Mika niet gewoon. Er bleven nog slechts 80 punten over. Gert en Reeza lieten zien hoe er op een bevroren veld gespeurd moet worden. Op enkele kleine details na werd het spoor in een rustig tempo en met een diepe neus perfect uitgewerkt en behaalde dit koppel 97 punten. Pixar en Jeroen hadden misschien teveel naar Mika gekeken? Ook zij gingen op gelijkaardige wijze de mist in. Er werden toch nog 86 punten gesprokkeld.

Na het speuren was het de beurt aan de honden die hun BH-proef wilden afleggen. Jircanis Royal Urko was erg wispelturig op het terrein en begreep zijn baasje niet altijd. Hier moet nog wat geoefend worden om het BH-certificaat te behalen. Maar dit komt zeker goed in de toekomst. De twee overige deelnemers slaagden wel in hun opzet. Tess van de Gulderij en Chili van Gut Korten kunnen vanaf nu aan het grotere werk beginnen. Zowel op het terrein als tijdens de verkeersproef verliepen de opdrachten zonder problemen. We onthouden wel de opmerking van de keurmeester dat meerdere deelnemers het BH-programma zelf niet goed onder de knie hebben. Het aantal opgelegde passen, het correct nemen van hoeken, rustig op het signaal van de keurmeester wachten, het zijn vaak dingen die begeleiders over het hoofd zien. Misschien wat zenuwen?

Omdat dit een erg kleine wedstrijd was vandaag, beslisten we om de gehoorzaamheid en het pakwerk nog voor het middagmaal af te werken. Peter behaalde 85 punten in gehoorzaamheid en Gert en Reeza lieten heel mooi werk zien: 95 punten. Met slechts twee honden aan de aftrap was er voor Carl weinig werk aan de winkel. Shadow was niet echt overtuigend in het pakwerk en behaalde 75 punten. Voor Gert werd het nu een spannend moment. Zou Reeza in het stellen zich in de mouw vastbijten? En ja hoor, na zoveel weken noeste trainingsarbeid werden beide vandaag beloond! Het totaal plaatje leverde 92 punten op en een IGP-3 certificaat.

Na deze proef konden we aan tafel. De warme kantine en het lekkere middagmaal deed ons goed. Na het dessert volgde de prijsuitreiking en kon iedereen tevreden naar huis.

Wie wilde was nog op tijd om de finale van het WK-voetbal in zijn zetel bij te wonen.

BOP-wedstrijd 15 oktober ’22

Die zaterdagochtend ontvingen we de Bop-liefhebbers in As. Met een deelnemersveld van een 17-tal honden gingen we rond tien uur van start.

De technische ploeg, Gert, Frans en Peter zorgde voor de lottrekking en het vlotte verloop van de wedstrijd. Er werd na elke prestatie correct commentaar geleverd en de deelnemers werden mooi aangemoedigd.

De wedstrijd verliep aan een gemoedelijk tempo en er was een gezellige sfeer onder de aanwezigen. Er waren geen uitschieters bij de deelnemers en het amusement was voor iedereen zeker aanwezig.

Na een smakelijk middagmaal werd de wedstrijd verder afgewerkt. De prijsuitreiking liet daarna niet lang op zich wachten zodat deelnemers en supporters tevreden weer naar huis trokken.

 

 

Voorjaarswedstrijd 27 maart 2022

Na een periode van extreme voorjaarsdroogte hadden we die ochtend geluk met het speuren. De nacht had een dauwtapijt en een mistsluier over de speurweide gelegd.  Zo konden onze twee deelnemers met een geruster hart van start gaan.                      De honden namen op een voortreffelijke wijze de geur van de spoorlegger op en werkten hun opdracht naar behoren uit. En inderdaad de resultaten bevestigden: beide behaalden een prima score van meer dan 90 punten.                                                    De toon voor deze dag was gezet.

Al was het deelnemersveld ditmaal beperkt, niets kon ons beletten er een fijne wedstrijddag van te maken.                                                                                        Terug van de speurvelden stonden Eddy met Tess en Jeroen met Sparta klaar om hun BH-proef af te leggen. Dit verliep netjes en onder het goedkeurend oog van keurmeester Sermant. Beide honden presteerden ook vlekkeloos voor de verkeersproef onder ruime belangstelling van onze toeschouwers.

De B-proef (gehoorzaamheid) werd vlot afgewerkt. Hier was het commentaar van de keurmeester correct en bemoedigend voor beide deelnemers. Met tal van tips en suggesties voor de toekomst weten Hans en Jeroen waaraan in de toekomst nog kan gewerkt worden.

In de late voormiddag kon het pakwerk netjes afgewerkt worden. Onze ‘huispakwerker’ Carl, kon de twee honden met prima werk aan mooie punten helpen. Een goede prestatie van allen.

Na het lekkere middagmaal volgde de prijsuitreiking met het toekennen van de certificaten. Alle deelnemers waren geslaagd in hun opzet: opdracht volbracht.

Proficiat voor het resultaat en alle geleverde trainingsarbeid.

Dankzij de tomeloze inzet van al onze aanwezige clubleden konden we deze leuke wedstrijd in de vroege namiddag netjes afsluiten.

(Foto’s: Birgit S.)

 

 

 

 

DMH-As houdt haar 42ste ‘sluitingswedstrijd’ op 19 december ’21.

Pikdonker, koud, nevelig en op een ontiegelijk uur. De perfecte ingrediënten om een IGP-wedstrijd in wintermodus te starten.

We hadden vooraf rekening gehouden met de corona-ellende: Toelatingsattest van de overheid, QR-scanner, polsbandjes, CO2-meter, ventilatie, mondmaskers, ontsmettingsgel, handdoekpapier, terrasverwarmer, … En tegen alle logica in; verwarming aan en alle ramen en deuren wagenwijd open. Er zijn al leukere wedstrijden georganiseerd op onze club.

Maar daar hebben onze deelnemers geen boodschap aan natuurlijk. Zij hebben de voorbije maanden en weken het beste van zichzelf gegeven om hun honden ‘klaar’ te krijgen voor de wedstrijd.

Er moet speelgelegenheid zijn en dat kan je als club bieden wanneer er voldoende helpende handen aanwezig zijn… En dat was gelukkig zo. Met enkele aanpassingen slaagden we erin om de wedstrijd toch te laten doorgaan. Niemand had er trouwens moeite mee dat de warme middag werd vervangen door een lekker vers broodje smos met soep.

Met een goed gevuld deelnemersblad gingen we van start. Dertien honden traden aan met hun begeleider. Twee kandidaten slaagden vlekkeloos in de BH-proef.

Op het speurveld werd er goed gewerkt tot tevredenheid van de keurmeester en natuurlijk de hondenbegeleiders. Zeven van de elf honden scoorden meer dan 90 punten wat een mooi resultaat is.

In afdeling B ging het er voor sommige honden wat moeilijker aan toe. De meterplank bleek voor enkelen een heus obstakel. Maar ‘goed en keurig werk’ was toch de algemene indruk die je als toeschouwer naast het terrein kreeg.

In de verdediging werd er ook knap geacteerd. Mede door het mooie werk dat beide pakwerkers lieten zien, konden verschillende honden hun driften en beheersing tonen. Het was bij momenten een boeiend schouwspel. Dat bewees het grote aantal toeschouwers naast het plein ondanks de bittere koude.

Na afloop van deze geslaagde sluitingswedstrijd volgde de prijsuitreiking met het toekennen van de verschillende certificaten. Na de gebruikelijke woorden van lof en dank aan het adres van de keurmeesters, spoorleggers, pakwerkers, kantinepersoneel en natuurlijk de deelnemers en sympathisanten was er nog ruime tijd om na te kaarten.

We sloten daarna de kantine zoals we gekomen waren: Pikdonker, koud, nevelig en op een ontiegelijk uur.