Bestuur

Jo Vandueren
Voorzitter
Jo Smeers
Ondervoorzitter – materiaalmeester
Gert Plevoets
Penningmeester
Guido Nuttin
Secretaris
Jo Gregoor
PR-verantwoordelijke
Carl Onbelet
Opleidingen en sport